Llyfryddiaeth

Daw’r testun isod o bumed argraffiad y geiriadur print (2003). Fe’i cadwyd yn y Saesneg gwreiddiol

SELECT BIBLIOGRAPHY

Dictionaries

The most comprehensive historical dictionary of Welsh is Geiriadur Prifysgol Cymru: A Dictionary of the Welsh Language (Caerdydd, 1950-2002) (4 vols, Welsh-English only).

Other useful dictionaries and glossaries

Anwyl, J. Bodvan, Spurrell’s English-Welsh/Welsh-English Dictionary (Carmarthen, 1916 and subsequent editions). Though long out of print it is still a most useful dictionary; the 11th edition (1937) is the best.

Awbery, Gwenllian, Blodau’r Maes a’r Ardd, Llyfrau Llafar Gwlad (Llanrwst, 1995) (popular names of wild and cultivated plants).

Brown, Duncan et al., Enwau Anifeiliaid Asgwrn-Cefn (Cymdeithas Edward Llwyd, 1994) (English, Welsh and Latin names of vertebrates).

Idem et al, Planhigion Blodeuol, Rhedyn a Choed Conwydd (Cymdeithas Edward Llwyd, 2003) (English, Welsh and Latin names of plants).

Cownie, A. Rh. and Roberts W. G., A Dictionary of Welsh and English Idiomatic Phrases (Cardiff, 2001). Davies, Cennard, Torri’r Garw: Idioms for Welsh Learners based on the Verb-noun (Llandysul, 1996).

Idem, Y Geiriau Bach: Idioms for Welsh learners (Llandysul, 1987).

Davies, Dafydd and Jones, Arthur, Enwau Cymraeg ar Blanhigion: Welsh Names of Plants (Caerdydd/ Cardiff, 1995).

Davies, Elwyn, Rhestr o Enwau Lleoedd: A Gazetteer of Welsh Place-Names (Caerdydd/Cardiff, 1967, re-issued 1989).

Edwards, Peter H., Adar Awstralia (Birds of Australia: a list of names in the Welsh language) (P. H. Edwards, P.O. Box 85, Batlow, NSW 2730, Australia, 1999).

Edwards, R. J., Termau Amaeth (Bangor, 1991) (agricultural terms).

Evans, H. Meurig, The Modern Welsh Dictionary: Y Geiriadur Cyfoes (Swansea, 1992).

Evans, H. M., and Thomas, W. O., Y Geiriadur Mawr (Llandysul, 1st edn 1958).

Gair i Gall. . . The Acen Dictionary for Learners (Caerdydd/Cardiff, 1993) (lists mutated forms).

Garrod, Neil, Termau Cyfrifeg (Caerdydd, 1992) (accountancy terms).

Geirfa Cyngor a Phwyllgor: Saesneg-Cymraeg: Word List for Committee and Council: English-Welsh(Caerfyrddin/Carmarthen, c. 1993).

Griffiths, D. C., Termau Adeiladu (Llangefni, 1993) (building terms).

Griffiths, Hefin and Wiliam, Mary, Geiriadur Termau Cyfrifiadureg: Dictionary of Computer Terms (MEU Cymru, 1992).

Harry, G. Ivor, Geiriadur o Enwau Blodau Gwyllt (Caerfyrddin, 1934) (names of wild flowers, English- Welsh).

Hayes, D. P. H., Planhigion Cymru a’r Byd (Kirkby in Ashfield, Notts, 1995) (flora of the world: Welsh, English and Latin names).

Jones, Ceri, Dweud eich Dweud: Geiriadur o Idiomau Cymraeg (Llandysul, 2001) (a Welsh-English dictionary of Welsh idioms).

Jones, D. R. and E. Ll., Geirfa Cyfathrebu (Bangor, n.d) (media and communication terms).

Jones, Huw, Cydymaith Byd Amaeth (Llanrwst, 1999-2001) (4 vols.: agricultural terms).

Jones, Linda, Termau Trin Gwallt / Hairdressing Terms (Pwllheli, 2001).

King, Gareth, The Pocket Modern Welsh Dictionary (Oxford, 2000).

Lewis, D. Geraint, Termau Llywodraeth Leol, A Glossary of Welsh Local Government Terms (Llandysul, 1996).

Lewis, Edwin C., Teach Yourself Welsh Dictionary (London, 1992).

Lewis, Robyn, Geiriadur y Gyfraith: The Legal Dictionary (Llandysul, 1992).

Idem, Geiriadur y Gyfraith etc. . . . Atodlyfr Cyntaf: First Supplement (Llandysul, 1996).

Idem, Geiriadur Newyddy Gyfraith: The New Legal Dictionary (English-Welsh) (Llandysul, 2003).

Lockwood, Stephen J. (ed.), Geirfa Gwarchod Natur Morol a Physgodfeydd /A Glossary of Marine Nature Conservation and Fisheries (Bangor, 2001).

McNeir, Clive Leo (gol.), Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Geiriadur Terminoleg Trefniadaeth: National Assembly for Wales Dictionary of Procedural Terms (Caerdydd/Cardiff, 1999).

Prys, Delyth, Geirfa Gwaith Plant: Child Care Terms (Caerdydd, 1993).

Idem, Termau Bydwreigiaeth: Midwifery Terms (Bangor, 1999).

Idem, Termau Addysg y Cynulliad: Dictionary of Education Terms for the National Assembly of Wales (Caerdydd/ Cardiff, 2000) (on the Welsh Language Board’s website).

Idem, Termau Cyllid y Cynulliad: Dictionary of Finance Terms for the National Assembly of Wales (Caerdydd/Cardiff, 2000) (on the Welsh Language Board’s website; also published in printed form as Geirfa Adrannau’r Llywodraeth: Government Departments’ Glossary}.

Idem, Termau Gwaith a Gofal Cymdeithasol: Social Work and Social Care Terms (CCETSW, 2000).

Idem, Termau Hybu lechyd: Terms for Health Promotion (Bangor, 2000).

Idem, Termau lechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc: Child and Adolescent Mental Health Terms (Bangor, 2002).

Idem, Termau Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru/Environment Agency Wales Terms (Bangor, 2002).

Idem and Jones, J. P. M., Termau Deddfwriaeth Priffyrdd: Highways Legislation Terms (Caerdydd/Cardiff, 1998).

Idem and Jones, J. P. M., Y Termiadur Ysgol: Standardized terminology for the schools of Wales. English-Welsh/Welsh-English: Y Termiadur Ysgol: Termau wedi’u safoni ar gyfer ysgolion Cymru. Cymraeg-Saesneg/Saesneg-Cymraeg (Bangor, 1998).

Pŵer Niwclear – Geirfa o Dermau Technegol: Nuclear Power – Glossary of Technical Terms (Awdurdod Ynni Atomig/ United Kingdom Atomic Energy Authority, 1979).

Rhys, David, Llawlyfr Technoleg (Caerdydd, 1993) (technological terms).

Richards, Melville, Welsh Administrative and Territorial Units (Cardiff, University of Wales Press, 1969).

Roberts, Gwerfyl and Prys, Delyth, Termau Nyrsio a Bydwreigiaeth: An English-Welsh Dictionary of Nursing and Midwifery Terms (Bangor, 1997).

Termau Amaethyddiaeth a Milfeddygaeth (Caerdydd, 1994) (agricultural and veterinary terms).

Williams, Lowri and Prys, Delyth, Anabledd ac laith: Canllawiau Defnyddio Terminoleg Anabledd: Disability and Language: Guidelines for the Use of Disability Terms (Anabledd Cymru/Disability Wales, 2001).

Thorne, David A. et al., Collins Spurrell Welsh Dictionary (London, 1991).

Williams, J. L., Geiriadur Termau: Dictionary of Terms (Caerdydd/Cardiff, 1973).

Williams, J. LI. and Griffiths, B., Geiriadur Termau Archaeoleg: A Dictionary of Archaeological Terms in English and Welsh (Caerdydd/Cardiff, 1999).

Y Thesawrws Cymraeg (Abertawe, 1993) (a thesaurus of synonyms and antonyms).

Grammars and manuals

Anwyl, E., A Welsh Grammar for Schools: Part I: Accidence; Part II: Syntax (London, 1907) (though long out of print and old-fashioned in orthography, this is still highly useful).

Bowen, John T., and Jones, T. J. Rhys, Teach Yourself Welsh (London, English UP, 1960). Cyflwyno’r laith Lenyddol (Y Bontfaen, 1978), compiled by Uned Iaith Genedlaethol Cymru (a useful guide to the literary language).

Davies, Cennard, Lluniau Llafar: Idioms for Welsh Learners (Llandysul, 1980).

Idem, Y Geiriau Bach: Idioms for Welsh Learners (Llandysul, 1987).

Evans, J. J., Gramadeg Cymraeg (Llandysul, 1946 and subsequent editions).

Gramadeg Cymraeg Cyfoes: Contemporary Welsh Grammar (Y Bontfaen/Cowbridge, 1976), compiled by Uned Iaith Genedlaethol Cymru.

Hughes, J. Elwyn, Canllawiau laith a Chymorth Sillafu (Bethesda, 1984) (a useful guide to spelling).

Jones, Morgan D., Cywiriadur Cymraeg (Llandysul, 1965) (a guide to correct Welsh).

Idem, A Guide to Correct Welsh (Llandysul, 1976).

King, Gareth, Modern Welsh: A Comprehensive Grammar (London and New York, 1993) (a grammar of South-Western Welsh).

Klingebiel, Kathryn, 234 Welsh Verbs: Standard Literary Forms (Belmont, Mass., 1994).

Lewis, D. Geraint, Y Treigladur: A Check-list of Welsh Mutations (Llandysul, 1993).

Idem, Geiriadur Gomer i’r Ifanc (Llandysul, 1994) (excellent defining Welsh-Welsh dictionary with minimum English equivalents. Not just for the young!).

Idem, Y Llyfr Berfau: A Check-list of Welsh Verbs (Llandysul, 1995).

Idem, Y Geiriau Lletchwith (Llandysul), 1997 (a check-list of irregular words and spelling).

Idem, Pa Arddodiad? (Llandysul, 2000) (on the correct use of prepositions).

Morris-Jones, J., An Elementary Welsh Grammar (Oxford, 1921).

Idem, Welsh Syntax: An Unfinished Draft (Cardiff, 1931).

Idem et al., Orgraff yr laith Gymraeg (Caerdydd, 1928 and subsequent editions) (the standard authority on the orthography).

Prys, Delyth, Jones, J. P. M. and ap Emlyn, Hedd, Llyfryddiaeth Geiriaduron Termau (Prifysgol Cymru, 1995) (a bibliography of glossaries).

Smith, A. S. D. (‘Caradar’), Welsh Made Easy (Wrexham, published in three parts, 1923, 1926, 1928, and reprinted) (old-fashioned, but deals with the spoken as well as the literary language, and generations of learners have sworn by it).

Thomas, Peter Wynn, Gramadeg y Gymraeg (Caerdydd, 1996).

Thome, David A., A Comprehensive Welsh Grammar (Oxford, 1993). Idem, Gramadeg Cymraeg (Llandysul, 1996).

Idem, Taclo’r Treigladau (Llandysul, 1997) (on the mutations).

Wiliam, U., A Short Welsh Grammar (Llandybïe, 1960).

Williams, Stephen J., Elfennau Gramadeg Cymraeg (Caerdydd, 1959).

Idem, A Welsh Grammar (Cardiff, 1980). Archive.