I’w datrys

Dyma restr o dasgau i’w cwblhau a phroblemau i’w datrys:

Dewislen Top y Dudalen

Ar rai porwyr, mae’r cwymplenni’n cael eu cuddio gan y div chwilio glas golau.

A-Z

 • Nid yw’r llythrennau A i Z ar hyd y top wastad ar gael – annibynadwy

Chwilio

 • Angen dangos neges pan na fydd chwiliad yn llwyddiannus
 • Mae’r testun “Tudalen X o X” yn diflannu wedi i chi glicio ar air yn y rhestr geiriau. Nid yw’n dychwelyd pan fydd y defnyddiwr yn chwilio eto.
Chwilio Uwch
 • Angen newid testun yr ail gwymplen fel a ganlyn:
  cyfateb yn union -> cyfateb yn union i’r chwilair
  dechrau gyda -> dechrau gyda’r chwilair
  gorffen gyda -> gorffen gyda’r chwilair
Rhestr Geiriau
 • Mae rhai o’r geiriau ag acenion wedi mynd yn garbwl, er enghraifft y cofnod o dan ‘abbatial’, sef ‘abb233’.
 • Nid oes botwm i fynd i fyny neu i lawr drwy’r rhestr geiriau ar hyn o bryd.
Cofnodion
 • Mewn cofnodion sydd heb eu pasio, nid yw toeon bach yn ymddangos yn gywir – PWYSIG!
 • Mae bylchau ar goll rhwng rhannau ymadrodd a geiriau.
 • Nid yw isgofnodion wedi’i rhannu’n dwt bob tro.
 • Does dim tool tip rhan ymadrodd ar gyfer m ac f
Cofnodion a Basiwyd ond sy’n Broblemus
floor (yn y wedd gyfoes)